2020/02/10
سامانه انتخابات آنلاین

سامانه انتخابات آنلاین تعاونی زنبورداران

سامانه رای گیری آنلاین : برای نخستین بار برگزاری انتخابات آنلاین بازرسین تعاونی زنبورداران شهرستان ارومیه با سامانه انتخابات آنلاین و به شیوه الکترونیکی برگزار شد. […]
2018/08/25
برنامه تحت وب ماشین آلات

نرم افزار تعمیر و نگهداری CMMS چیست ؟

نرم افزار تعمیر و نگهداری CMMS چیست ؟ نرم افزار تعمیر و نگهداری CMMS یک نرم افزا طراحی شده برای ساده سازی  تعمیر و نگهداری میباشد […]
2016/05/05
نرم افزار بایگانی اسناد و پرونده ها

راه اندازی نرم افزار بایگانی و آرشیو اسناد لوتوس

نرم افزار بایگانی اسناد مخصوص شهرداری ها نگارش جدید نرم افزار بایگانی و آرشیو اسناد لوتوس (نرم افزار بایگانی پرونده و مدارک) نسخه مخصوص شهرداری در […]